Home News Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів PDF Print E-mail
Wednesday, 13 July 2016 17:08

Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941, місцезнаходження: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 липня 2016 року  за адресою: 19330, Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Дашуківка, адмінбудівляактовий зал. Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 11.00 до 11.45 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 13 липня 2016 року. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів товариства.

4. Визначення напрямків врегулювання боргових зобовязань Акціонерного товариства та обрання відповідальної особи для їх реалізації. Прийняття рішення за наслідками розгляду питання.

.

             Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за місцезнаходженням товариства:  Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, вул. Залізнична 6, адмінбудівля Акціонерного товариства, кабінет № 4, у робочі дні, у робочий час, з 10.00 до 11.00 год. відповідальна посадова особа – юрисконсульттовариства Багателя А. О., тел. (04749) 6-23-30

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.dashbent.com.

Довідки за телефоном (04749) 6-23-30 ПАТ «Дашуківські бентоніти».

                                                                                                      Наглядова рада Товариства